Φωτογραφίες

Ακολουθείστε μας στο flickr, και δείτε Quotes, φωτογραφίες από άρθρα, από το project “Μαζί είναι καλύτερα”, από το “Τροφή για σκέψη μ’ ένα κλικ”, από ομιλίες, από σεμινάρια και πολλές άλλες.